Dofinansowanie CZYSTE POWIETRZE na montaż okien i bram garażowych

Mało osób wie, że wymiana okien i bram w domu jest termomodernizacją nieruchomości, która przyczynia się do ochrony środowiska, poprawy jakości życia, lepszego zdrowia społeczeństwa, a także podlega programowi rządowemu CZYSTE POWIETRZE. W programie tym można wziąć udział do 2029 roku i można dzięki niemu uzyskać nawet 90% zwrotu z poniesionych kosztów inwestycji. Program obejmuje tylko już wybudowane budynki.

Zamawiając okna i bramy w EMV System masz pewność, że nasze produkty spełniają wszystkie normy wymagane do otrzymania zwrotu z tytułu programu CZYSTE POWIETRZE.

Chodzi tutaj przede wszystkim o współczynnik przenikania ciepła do środowiska (U):

 • okna, drzwi balkonowe oraz powierzchnie przezroczyste nieotwieralne dla pomieszczeń ogrzewanych, w których temperatura minimalna to 16°C - U (max) ≤ 0,9 [W/m²K]
 • drzwi zewnętrzne i segmentowe bramy garażowe - U (max) ≤ 1,3 [W/m²K]

CZYSTE POWIETRZE pomaga w zakresie udzielania dopłat, a także nisko oprocentowanych pożyczek na prace termomodernizacyjne. Wysokość dopłaty jest zależna od rodzaju prac modernizacyjnych i dochodów gospodarstwa domowego. Na dopłatę wpływa także korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej.

Podstawowy poziom dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania obejmuje osoby, których dochód roczny (zsumowany z wszystkich źródeł) nie przekracza 100 000 zł. W podstawowym poziomie dofinansowania dostępne są trzy opcje termomodernizacji nieruchomości:

Sprawdź pełne informacje
OPCJA 1

Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, zakup i montaż pompy ciepła (powietrze/woda lub gruntowa) do celów ogrzewania lub ogrzewania i dostępu do ciepłej wody użytkowej.

Dodatkowo można wykonać jedną lub więcej usług:

 • demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej (zaliczają się tutaj także kolektory słoneczne),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi lub bram garażowych

Wymagana jest dokumentacja w postaci audytu energetycznego (jeśli zostało wykonane ocieplenie przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyza.


Maksymalne dotacje:
25 000 zł - inwestycja nieobejmująca mikroinstalacji fotowoltaicznej,
30 000 zł - inwestycja obejmująca mikroinstalację fotowoltaiczną.

OPCJA 2

Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła (innego, niż wymienione w opcji 1) w celu ogrzewania lub ogrzewania i dostępu do ciepłej wody użytkowej,
 • lub

 • zakup i montaż kotłowni gazowej (w rozumieniu załącznika nr 2 do programu).

Dodatkowo można wykonać jedną lub więcej usług:

 • demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub dostępu do ciepłej wody użytkowej (zaliczają się tutaj także kolektory słoneczne),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi lub bram garażowych

Wymagana jest dokumentacja w postaci audytu energetycznego (jeśli zostało wykonane ocieplenie przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyza.


Maksymalne dotacje:
20 000 zł - inwestycja nieobejmująca mikroinstalacji fotowoltaicznej,
25 000 zł - inwestycja obejmująca mikroinstalację fotowoltaiczną.

OPCJA 3

Inwestycja nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, ale zawiera minimum jeden element:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi lub bram garażowych

Wymagana jest dokumentacja w postaci audytu energetycznego (jeśli zostało wykonane ocieplenie przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyza.


Maksymalna dotacja:
10 000 zł

Podwyższony poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania obejmuje osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dostępne są dwie opcje:

Sprawdź pełne informacje
OPCJA 1

Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i:

 • zakup i montaż źródła ciepła w celu ogrzewania lub ogrzewania i dostępu do ciepłej wody użytkowej,
 • lub

 • zakup i montaż kotłowni gazowej (w rozumieniu załącznika nr 2a do programu).

Dodatkowo można wykonać jedną lub więcej usług:

 • demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub dostęp do ciepłej wody użytkowej (zaliczają się tutaj także kolektory słoneczne i pompy ciepła przeznaczone wyłącznie do ciepłej wody użytkowej),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi lub bram garażowych.

Wymagana jest dokumentacja w postaci audytu energetycznego (jeśli zostało wykonane ocieplenie przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyza.


Maksymalne dotacje:
32 000 zł - inwestycja nieobejmująca mikroinstalacji fotowoltaicznej,
37 000 zł - inwestycja obejmująca mikroinstalację fotowoltaiczną.

OPCJA 2

Inwestycja nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, ale zawiera minimum jedną z usług:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi lub bram garażowych.

Wymagana jest dokumentacja w postaci audytu energetycznego (jeśli zostało wykonane ocieplenie przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyza.


Maksymalna dotacja:
15 000 zł

Etapy uzyskania dofinansowania CZYSTE POWIETRZE

Uzyskanie dofinansowania z programu CZYSTE POWIETRZE przebiega w kilku krótkich krokach:

home 0home 0
Określenie potrzeb budynku (najlepszym rozwiązaniem jest audyt energetyczny lub uproszczona analiza energetyczna)
tick0tick0
Sprawdzenie wymagań właściwego Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
copy 0copy 0

Skompletowanie wymaganych dokumentów (m.in. potwierdzające dochody)
ipad0ipad0
Wypełnienie i złożenie wniosku w WFOŚiGW (można wykonać to przez internet)
edit1edit1
Podpisanie umowy o dofinansowanie
coins 0coins 0
Złożenie wniosku o przekazanie płatności

Ważne informacje o programie CZYSTE POWIETRZE

Maksymalna kwota zwrotu
Maksymalna kwota zwrotu z inwestycji to 53 000 zł. Inwestycje warte więcej niż maksymalna kwota zwrotu, mogą zostać objęte dodatkowym wsparciem w postaci pożyczki (z oprocentowaniem zmiennym nieprzekraczającym 2% rocznie).
Minimalny koszt upoważniający do zakwalifikowania się do programu
Minimalny koszt, który uprawnia do otrzymania dofinansowania to 7000 zł.
Od czego zależna jest wysokość zwrotu z programu?
Wysokość wsparcia zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub mieszkania wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z wydzieloną księgą wieczystą. Poziom dofinansowania zależy od dochodów. Osobom, których dochód nie przekracza 100 000 zł rocznie, przysługuje podstawowy poziom dofinansowania, a osobom, których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1 440 zł (w gospodarstwie wieloosobowym ) lub 1 960 zł (w gospodarstwie jednoosobowym) przysługuje podwyższony poziom dofinansowania.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychód z tytułu działalności pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który został określony średni miesięczny dochód, nie przekracza trzykrotności minimalnej kwoty wynagrodzenia za pracę (określone w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązujące w grudniu roku poprzedniego do roku złożenia wniosku o dofinansowanie).
Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek można złożyć osobiście w oddziale WFOŚIGW, który odpowiada za teren Twojego budynku/lokalu lub przez internet na: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze
Jaki jest ostateczny termin zgłaszania się do programu?
W aktualnie trwającym programie CZYSTE POWIETRZE wnioski można zgłaszać do czerwca 2027 roku.
Czy od dotacji odprowadza się podatek?
Od 1 stycznia 2019 zwroty uzyskane z programu CZYSTE POWIETRZE nie są zliczane jako dochód i nie trzeba odprowadzać od nich podatku.
Kto otrzymuje dofinansowanie (wykonawca czy wnioskodawca) i kiedy to nastąpi?
Całość kwoty dofinansowania trafia na Twoje konto bankowe lub wykonawcy - w zależności od tego, kto poniósł koszty. Środki są przekazywane po zakupie, dostawie i montażu okien, bram czy drzwi.

Więcej informacji o programie CZYSTE POWIETRZE:

home2 contct icon2

Adres

EMV Giessler Group Polska Sp. z o.o.
Ul. Wczasowa 733A
43-374 Buczkowice

Formularz kontaktowy

  Pokaż pełną treść zgody na przetwarzanie danych osobowych